Velkommen til Rødovres eneste private daginstitution

Børnehuset ved Damhussøen er en lille privat daginstitution for børn fra 2-6 år.

Gennem nærvær, trygge rammer og anerkendende pædagogik støtter vi børnene i udvikling af selvværd og færdigheder, og sender dem ud i verden med gåpåmod og skoleparathed. Ved hjælp af aktiviteter, ugentlige ture og dagligt ude-liv på legepladsen støtter vi børnene i at blive opmærksomme på grønne værdier og tage medansvar for vores natur og miljø.

Vores vision er, at Børnehuset ved Damhussøen er:

  • Et sted med glade børn og engagerede voksne
  • Et sted hvor børn får lov til at lege og lære

Børnehuset, som vi kalder os i daglig tale, er består af tre stuer. Det betyder, at vi kan skabe et lille, trygt og overskueligt miljø for børnene.  De tre stuer er aldersopdelt med en lille-gruppe, en mellem-gruppe og en store-gruppe (skole-gruppe). Normeringen er på 60 enheder fordelt på 12 småbørn (2-3 år) og 36 børnehavebørn (3-6 år).

Børnehuset er beliggende centralt i Rødovre tæt på Roskildevej og Damhussøen. Vi modtager børn fra både Rødovre Kommune og omegnskommunerne.

Rødovre Kommune har tilsynspligt med Børnehuset og vil ved flere årlige tilsyn sikre, at Børnehuset opfylder de pædagogiske krav, som kommunen stiller til sine egne institutioner.